Diagnostinen lämpökuvantamistutkimus

Diagnostinen lämpökuvantamistutkimus

Lämpökuvantamistutkimus on eläimelle miellyttävä tutkimusmenetelmä.

Riskitön ja nopea tutkimusmenetelmä

Diagnostinen lämpökuvantamistutkimus on eläimelle riskitön kokonaisvaltainen tutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan nopeasti ja luotettavasti paikantaa mahdolliset ongelma-alueet, joihin tutkimus- ja hoitotoimenpiteet tulisi kohdistaa.

Eläinten diagnostiseen lämpökuvantamiseen käytetään korkean IR-resoluution lämpökameroita, joiden avulla pystytään havaitsemaan jopa yhden kymmenesosan celsiusasteen muutoksia eläimen ihon pintalämpötilassa. Ihminen pystyy kädellään arvioimaan yleensä ainoastaan suurempia, vähintään kahden celsiusasteen lämpötilaeroja, eikä lämpötila-arvojen mittaaminen käsin tunnustelemalla ole tietenkään lainkaan mahdollista.

Terveen eläimen lämpökuva on aina symmetrinen, eikä puolieroja ole löydettävissä. Lämpökuvien analysoinnissa pyritään löytämään diagnostiset kriteerit täyttäviä puolieroja, jotka mahdollistavat ongelma-alueiden nopean ja luotettavan paikantamisen. Pelkän lämpökuvantamistutkimuksen avulla ei useinkaan pystytä tekemään lopullista diagnoosia, mutta se saattaa nopeuttaa ongelma-alueen löytymistä ja helpottaa siten tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden kohdentamista. Lämpökuvantamistutkimus on uusi täydentävä tutkimusmenetelmä, jonka hyödyntäminen vaatii erityisosaamista. Ainoastaan koulutettu henkilö pystyy ottamaan luotettavia lämpökuvia ja analysoimaan löydöksiä. Diagnoosin tekee aina eläinlääkäri.

Lämpökuvantamisen avulla voidaan havaita pienetkin poikkeamat ja esimerkiksi alkava tulehdus tai infektio päästään hoitamaan nopeasti, yleensä pienemmin kokonaiskustannuksin ja lyhyemmällä toipilasajalla. Lämpökuvantaminen sopiikin erinomaisesti varhaisdiagnostiikkaan, sillä sen avulla on mahdollista havainnoida muutoksia ennen kliinisten oireiden ilmaantumista.

Lämpökuvantamisella voidaan nopeasti ja luotettavasti paikantaa muutoksia esim.

 • lihaksistossa
 • verenkiertoelimissä
 • jänteissä / nivelissä, ja
 • hermostossa

Lämpökuvantamisella voidaan ilmentää eläimen fysiologista tilaa ja havainnollistaa se graafisesti ihon pintalämpötilan mittaamista apuna käyttäen.
Terveissä yksilöissä lämpötilat ovat symmetrisiä (sympaattisen hermoston säätelemiä) molemmilla puolilla, epänormaalit tilat on mahdollista havaita puolierojen avulla.

TherMidas VET esittelyvideo

Kliinisiä käyttökohteita

 • Vammojen aikainen havaitseminen ennen kliinisiä oireita (esim. hevonen on saaliseläin, eikä välttämättä näytä kipua; lämpökuvantaminen soveltuu hyvin myös kivuliaiden, arkojen ja esim. rescue eläinten kokonaisvaltaiseen tutkimiseen, sillä eläimeen ei kosketa tutkimuksen aikana)
 • Ongelma-alueen paikantaminen jatkotutkimusten ja hoitotoimenpiteiden kohdistamiseksi
 • Vamma-alueen koon selvittäminen
 • Hoidon vaikuttavuuden ja toipumisen edistymisen seuranta
 • Lämpökuvantaminen on eläimelle miellyttävä tutkimusmenetelmä, sillä se ei perustu kipureaktion etsimiseen
Lämpökuvantamistutkimus on uusi täydentävä tutkimusmenetelmä, joka vaatii erityisosaamista. Ainoastaan koulutettu henkilö pystyy ottamaan luotettavia lämpökuvia ja analysoimaan löydöksiä. Diagnoosin tekee aina eläinlääkäri.

Lämpökuvantamisen edut

 • Täysin turvallinen ja kajoamaton tutkimustoimenpide
 • Mahdollistaa eläimen tutkimisen etäältä; myös hyvin kivulias eläin voidaan tutkia turvallisesti eläimeen koskematta
 • Nopea, objektiivinen ja luotettava paikallisten lämpötila-arvojen mittaus ja mahdollisten poikkeavien löydösten havainnointi
 • Eläimelle miellyttävä tutkimusmenetelmä joka ei perustu kipureaktion etsimiseen
 • Ei edellytä eläimen rauhoittamista (ei doping-varoaikaa)
 • Ei edellytä karvapeitteen leikkaamista
 • Ei aiheuta säteilyaltistusta
 • Turvallinen myös tiineille / kantaville sekä vastasyntyneille / nuorille tai hyvin iäkkäille eläimille
 • Välittömät tulokset visuaalisessa ja helposti ymmärrettävässä muodossa
Lämpökuvassa 3 vuorokauden ikäinen täysin terve varsa emänsä kanssa.

Palveluitamme

Diagnostinen lämpökuvantaminen

Tarjoamme konsultointi- ja lämpökuvantamis-palvelua.

Tekniset ratkaisut

Autamme valitsemaan käyttötarkoitukseenne parhaiten soveltuvat lämpökuvantamis-laitteet ja ohjelmistot.

Koulutus

Järjestämme ainoana yrityksenä Suomessa eläinten diagnostisen lämpökuvantamisen koulutusta.